ejaavso preprint "Recent minima of 144 EB stars" by G. Samolyk