Skip to main content

Visual Observing Manual - Polish

Uwaga: jest już nowa, angielska wersja „Podręcznika wizualnych obserwacji gwiazd zmiennych”, lecz tłumaczenie tej wersji nie jest jeszcze gotowe. Niektóre rozdziały dotychczasowego podręcznika zdezaktualizowały się. Zamierzamy zamienić te fragmenty w niedalekiej przyszłości.

Complete Manual - Podręcznik Wizualnych Obserwacji Gwiazd Zmiennych AAVSO (5.6 MB)

A special thank you to Andrzej Grabowski and Jerzy Speil for their hard work in translating the Manual into Polish.

AAVSO 49 Bay State Rd. Cambridge, MA 02138 aavso@aavso.org 617-354-0484