Ephemeris for V1811 Aql (HJD/UT)
EpochStartMidEnd

2458860.68112 Jan 2020 01:2912 Jan 2020 04:2012 Jan 2020 07:12
2458864.08415 Jan 2020 11:0915 Jan 2020 14:0015 Jan 2020 16:52
2458867.48718 Jan 2020 20:4918 Jan 2020 23:4119 Jan 2020 02:32
2458870.89022 Jan 2020 06:3022 Jan 2020 09:2122 Jan 2020 12:13
2458874.29325 Jan 2020 16:1025 Jan 2020 19:0125 Jan 2020 21:53
2458877.69629 Jan 2020 01:5029 Jan 2020 04:4229 Jan 2020 07:33
2458881.09901 Feb 2020 11:3101 Feb 2020 14:2201 Feb 2020 17:14
2458884.50204 Feb 2020 21:1105 Feb 2020 00:0205 Feb 2020 02:54
2458887.90508 Feb 2020 06:5108 Feb 2020 09:4308 Feb 2020 12:34
2458891.30811 Feb 2020 16:3211 Feb 2020 19:2311 Feb 2020 22:15