Skip to main content

CCD Photometry Guide - Polish

Przewodnik po fotometrii CCD AAVSO (wersja 1.1) (3.2 MB)

Serdeczne podziękowania dla naszych polskich tłumaczy, którzy wykonali sporo niezwykłej pracy, aby przetłumaczyć ten podręcznik na wersję polską:
Roman Korczyk
Łukasz Socha
Dominik Gronkiewicz
Adam Popowicz

Skład: „Fisher”
Korekta: Krzysztof Kida

Uwagi na temat polskiego tłumaczenia prosimy wysłać na adres: redakcja@proxima.org.pl

AAVSO 49 Bay State Rd. Cambridge, MA 02138 aavso@aavso.org 617-354-0484